Vítejte na stránkách
advokátní kanceláře
Mgr. Jana Jaroše

NAŠE SLUŽBY

Níže uvedený výčet našich služeb je pouze demonstrativní. Jsme připraveni navrhnout řešení Vašich konkrétních přání či životních situací.

Vymáhání pohledávek

 • Komplexní správa pohledávek
 • Zajištění a utvrzení dluhu
 • Soudní vymáhání pohledávek

Obchodní společnosti

 • Založení a správa obchodních společností
 • Změny zakladatelských dokumentů, změny v orgánech společnosti
 • Zastupování ve věcech obchodního rejstříku
 • Likvidace obchodních společností

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních dokumentů
 • Poradenství při ukončení pracovního poměru
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Občanské právo

 • Ochrana spotřebitele
 • Komplexní servis při převodech nemovitostí
 • Smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
 • Zástavní smlouvy, věcná břemena
 • Dědické právo
 • Správa majetku, zajištění úschovy
 • Ochrana osobnosti
 • Rodinné právo
 • Vypracování smluv a podání

Ochranné známky

 • Registrace a správa ochranných známek
 • Zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví

Insolvence

 • Příprava návrhů na oddlužení
 • Příprava insolvenčních návrhů
 • Zastupování věřitelů v rámci insolvenčního řízení
 • Zastupování v incidenčních sporech

Oddlužení představuje řešení situace, kdy dlužník není schopen splácet své osobní dluhy.
Snížením povinné výše základního kapitálu se stala společnost s ručením omezeným dostupnou pro každého.
Před započetím podnikání je důležité zvážit způsob ochrany osobního majetku od případných dluhů z podnikání.

O NÁS

V rámci naší činnosti poskytujeme právní služby občanům i podnikatelům, resp. obchodním společnostem. S ohledem na naše zkušenosti, spolupráci s daňovými poradci, soudními znalci a dalšími odborníky, jsme připraveni poskytnout komplexní právní poradenství pro Vaše podnikání i každodenní situace, které život leckdy velmi nečekaně přináší. Každý případ má rovinu právní i rovinu lidskou. Osobní přístup k našim klientům je pak cestou k naplnění společného cíle, tedy dosažení zamýšleného výsledku a prosazení zájmů našich klientů.
Důvěra, která je ve vztahu advokáta s klientem tak klíčová, nepřichází sama, ale je výsledkem dlouhodobé péče o klientovy zájmy. V tomto směru klademe i velký důraz na ekonomickou stránku věci, protože nelze obecně říci, že každý spor, byť vítězný, je pro klienta tím nejhospodárnějším řešením.

NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Ing. Jana Münsterová

daňový poradce
+420 608 332 989
jamu@quick.cz
MZDY

Jana Münsterová

mzdová účetní
+420 777 241 098
jamun@seznam.cz
ZNALECKÉ POSUDKY

Jan Münster

soudní znalec
+420 608 030 314
vmr@volny.cz
REALITY

VMR Real s.r.o.

komplexní realitní servis
+420 608 030 314
vmr@volny.cz

NAPIŠTE NÁM nebo VOLEJTE

+420 775 576 180

Českomoravská 2255/12a, 190 00 Praha 9, CZ
Email: kancelar@akjanjaros.cz
ČAK: 15414
IČO: 024 76 878